Jakmile dostaneš podporu, stáváš se bohyní.

„Bohyně je žena, která boří pravidla, je tím, kým sama chce být a vůbec se za to nikomu nemusí omlouvat.“
Lisa Marie Rossati

Je 21.století, nastal čas pro Bohyně!
Znovu můžeme a dokonce musíme začít žít samy sebe. Svět zoufale potřebuje sebeuvědomělé, sebevědomé ženy, které znají svou hodnotu a nastavují nová pravidla jak v osobním tak veřejném sektoru!

Možná, že jsi to právě ty, která vyčkává na poslední pohlazení a ujištění se před tím velkým krokem k žití své pravdy, kterou inspiruješ a povzbuzuješ ostatní kolem sebe. 
Přijď si pro ně! Možná, že pouze tušíš, že jsi trochu jiná než ostatní a že jsi předurčená k velkým věcem. Možná, že jsi nespokojená se stavem naší společnosti či stavem v jakém se nachází naše planeta. Možná, že ti to je úplně jedno, ale potřebuješ vyřešit svůj osobní problém, jak se prosadit.

Co bych za to dala já, aby mě někdo ujistil a dodal mi odvahu i podporu, že je naprosto v pořádku a bezpečné nesnažit se napasovat do jakékoliv škatulky, „být jiná“ a netrestat se za svou jedinečnost, citlivost a nepřizpůsobivost.

Ty už si nemusíš vyrývat cestu ke svobodě ústy v zemi, jako já. Moc ráda ti pomohu 

Vnímám jako svou životní misi přispět k pozitivní změně ve společnosti skrze zvyšování sebevědomí, sebeúcty a sebeuvědomění nás žen.

Dnes už nás za to opravdu neupálí! Záleží na nás, záleží na tom co (s)tvoříme právě teď